Nu
direct contact?

Bel ons op
0597 41 64 28

Of klik hier om ons te mailen

 

Wij werken met oog
voor mens en planeet

Hout is de natuurlijke grondstof van alles wat wij produceren. Een grondstof die voortkomt uit het kostbare ecosysteem dat mens en planeet samen vormen. Dat is iets waarop we zuinig moeten zijn. Alleen al daarom geloven wij in de noodzaak van een duurzame en verantwoorde manier van ondernemen en produceren. Dat geldt niet alleen voor onze omgang met natuurlijke hulpbronnen, maar op alle terreinen van onze bedrijfsvoering.

De steeds strengere wetgeving rond dit thema versterkt deze noodzaak nog eens. Zo moet sinds januari 2020 door middel van de BENG-wetgeving de energievraag binnen woningen teruggedrongen gaan worden. Qua duurzaamheid biedt hout biedt als bouwmateriaal verschillende voordelen en is daarom essentieel om de strenge BENG-eisen te kunnen voordoen.

Duurzaamheid & hout

 

Hout - Natuurlijk duurzaam

Mits hout op een verantwoorde manier wordt geproduceerd en bewerkt, kan het gebruik ervan voordelen opleveren voor het milieu. Het circulaire karakter van duurzame productiebossen vergroot bijvoorbeeld de mogelijkheid tot opslag van broeikasgassen. Dit gaat de opwarming van de aarde tegen. Maar hout biedt meer duurzaamheidsvoordelen:

Hout is hernieuwbaar

Binnen ons bedrijf wordt alleen duurzaam geproduceerd hout gebruikt. Dat betekent dat alle hout uit duurzaam beheerde productiebossen komt. Deze worden speciaal voor de productie aangelegd en na de oogst worden vanzelfsprekend weer nieuwe bomen aangeplant.

Het duurzaam beheren van productiebossen zorgt uiteindelijk voor het ontstaan van een onuitputtelijke, hernieuwbare grondstofbron. Bovendien wordt hiermee de biodiversiteit beschermd en klimaatverandering tegengegaan. Tot slot worden binnen deze vorm van beheer de rechten van betrokken arbeiders of de inheemse bevolking gerespecteerd en beschermd.

Hout legt co2 vast

Omdat de opwarming van de aarde voor een groot deel wordt veroorzaakt door broeikasgassen (CO2), moeten deze drastisch worden verminderd. Het gebruik van duurzaam geproduceerd hout helpt daarbij.

Tijdens het natuurlijke groeiproces van hout worden er grote hoeveelheden CO2 uit de lucht gehaald en omgezet in zuurstof. De verhouding tussen het in hout opgeslagen CO2 en de verminderde CO2-uitstoot tijdens de winning en verwerking van hout, betekent
dat bij gebruik van 1m3 zo’n 2 ton CO2 minder wordt uitgestoten. Tijdens het uiteindelijke gebruik stoten houten producten bovendien ook geen schadelijke hoeveelheden CO2 meer uit. Dit alles komt het klimaat en daarmee ons allen ten goede.

Hout is isolerend

Door de unieke celstructuur van hout isoleert het in vergelijking tot andere materialen bijzonder goed — bijvoorbeeld 15 keer beter dan beton en zelfs 400 keer beter dan staal. Goed gedetailleerde muuraansluitingen van houten kozijnen voorkomen bijvoorbeeld ook nog eens onnodige warmteverliezen. Dit alles waarborgt de energiezuinigheid van gebouwen en vergroot de mogelijkheid om te voldoen aan de strenge BENG-eisen.

U-waarden

Als het gaat over een betere thermische gebouwschil met een goede isolatiewaarde (U-waarde) spelen houten kozijnen dus een belangrijke rol. Wij berekenen binnen een project altijd de U-waarden. Dit kan voor losse onderdelen zijn, maar ook voor het gehele project.

Hout is recyclebaar

Hout is zeer goed te recyclen en bovendien kan met relatief kleine hoeveelheden energie. Aan het eind van de levenscyclus kan het ook nog eens worden ingezet om groene energie mee te produceren. De hoeveelheid CO2 die daarbij vrijkomt, is niet meer dan de hoeveelheid CO2 die tijdens het groeiproces in het hout is opgeslagen. Hierdoor is het gebruik van hout voor energiewinning volledig CO2-neutraal. Tot slot is hout ook nog eens volledig biologisch afbreekbaar zodat toekomstige generaties niet met afval opgescheept worden.

Duurzaamheid & Energieverbuik

Zuinig omspringen met energie
heeft meer dan één voordeel

Een fabriek zoals de onze gebruikt nou eenmaal een relatief grote hoeveelheid energie. Onze constante focus op innovatie opent echter ook deuren naar allerlei manieren van energiebesparing. Dit is voordelig voor het milieu én voor onze bedrijfsvoering.

Zuinig omspringen met energie is voor ons dus belangrijk. Zo zijn onze productiefaciliteiten bijvoorbeeld volgens de laatste duurzaamheidseisen geïsoleerd. Ook is alle techniek zo getuned, dat afzuigingsinstallaties en machinerie uitschakelen als ze niet gebruikt worden. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld verlichting. Er wordt dus eigenlijk alleen energie verbruikt op momenten dat dat noodzakelijk is voor het productieproces. Bij regelmatig terugkerende duurzaamheidsaudits worden wij dan ook altijd zeer positief beoordeeld.

Duurzaamheid & Afvalverwerking

Optimaliseren van restafval

Een industrieel productieproces, hoe uitgekiend ook, leidt bijna altijd tot het ontstaan van restafval. Dat is ons bedrijf helaas niet anders.

In de loop van de jaren is onze focus daarbij wel steeds meer komen te liggen op het beperken van onze afvalstromen. Eén van de manieren waarop we dat doen is door ons restafval te optimaliseren. Dit houdt onder meer in dat we, in samenwerking met partners, bepaalde kortere lengtes hout laten vingerlassen tot nieuwe balken in grotere en meer gangbare maten. Dit kan al vanaf lengtes van 35 centimeter. Op deze manier gaat er maar weinig materiaal verloren en verminderen we onze ecologische footprint.

Duurzaamheid & Logistiek

Minder bewegingen
betekent een schoner mileu

Het terugbrengen van logistieke bewegingen heeft een positief effect op het milieu en overigens ook op de efficiëntie en onze kosten. Door bijvoorbeeld bepaalde onderdelen al deels afgewerkt aan te leveren en zoveel mogelijk prefab te werken, worden transportbewegingen beperkt en onze leefomgeving beschermd.

Duurzaamheid & Gezondheid

Duurzaamheid betekent ook
gezond en veilig werken

Duurzaamheid is ook van belang in de manier waarop onze mensen van dag tot dag aan het werk zijn. Ondanks automatisering is het werk binnen de fabriek soms nog steeds relatief fysiek. De omgang met bepaalde machines, materialen en gereedschappen brengt bovendien risico’s met zich mee. Alleen al daarom is er binnen ons bedrijf veel aandacht voor een veilige en gezonde manier van werken.

Ons team is deel van ons kapitaal en van onze trots en juist daarom proberen wij er op een zuinige manier mee om te gaan. Gezondheid, veiligheid en ook de ontwikkeling van kennis bij onze mensen maakt bovendien dat we uiteindelijk ook u een meer hoogwaardig en betrouwbaar product kunnen leveren.